Monday, May 20, 2013

Sunday VCD Vol 126 Karaoke DAT

12:03 AMProduction : Sunday
Artist : Virakyuth , Kath Jame , Sok Pisey , Eva , Lida , Eno
File : Karaoke DAT
Bitrate : High
Quality : High

Track Name List :
01. Luy Bong Min Dol Ke -Virakyuth  [ Take it Now ]
02. Thver Mech Ber Bong Plech Own Aort Ban -Virakyuth  [ Take it Now ]
03. Yok Vik Chun Smak Jit Sa ait Sner Bok Pa Chun Bort -Kath Jame  [ Take it Now ]
04. Tha Own Lngong Kor Ban -Sok Pisey  [ Take it Now ]
05. Som Jub Bong Muoy Mong Chong Kroy Mon Ning Berk Knea -Eva  [ Take it Now ]
06. Chher Xlang Nov Pel Yob -Sok Seyneang [ Take it Now ]
07. Tik Pnek Bok Ros Maneak Neass -Eno [ Take it Now ]
08. Min Men Sey Sa art Ter Own Sro Lanh Bong -Lida [ Take it Now ]
09. Si Snoul Ther Song Sake -Virakyuth [ Take it Now ]
10. Doll Pel Bek Terb Brab Tha Bong Min Men Monuss La Ar -Lida  [ Take it Now ]